Må bra med en meningsfull tillvaro

Ingen vet vad meningen med livet egentligen är, men många människor försöker förklara sin existens genom olika förhållningssätt och trosföreställningar. Religiösa personer ser en slags moralisk meningen med allting, medan fotbollsälskare anser att Zlatan är poängen med allt! Hur det än är med den saken finns det ingen som med säkerhet kan förklara varför människan finns här på jorden och det kan påverka välmåendet. Är man en sökare som känner ett behov av att veta kan det ibland kännas frustrerande att inte hitta ett svar, medan den spirituellt övertygade kanske har lullat sig själv in i en illusion som inte har någonting med verkligheten att göra.

Psykologer som har forskat i ämnet har upptäckt att en av de viktigaste ingredienserna i ett existentiellt välmående är att känna sig meningsfull och att göra saker som man anser ha stor betydelse. Har man ett mål i livet ger det en livskraft i sig själv, medan människor som känner sig obetydliga tenderar att bli deprimerade.

En enormt viktig faktor i det själsliga välmåendet är också att känna att man gör sin omgivning lite bättre och det finns många olika sätt att uppnå detta; att hjälpa övergivna djur, att samtala med äldre som känner sig ensamma, att ställa upp som frivillig i välgörenhetsevenemang eller att helt enkelt vara en riktigt god vän. I stället för att söka efter den totala meningen med livet kan det vara en god idé att fråga sig själv vad man tycker är viktigt för andra, och hur man kan göra världen en bättre plats. Vad har man för intressen? Är det djur eller människor? Är det att konservera gamla möbler och byggnader för att bevara kulturarvet? Är det att blogga om roliga saker som får folk att skratta? Svaret är oerhört individuellt men likaså viktigt.

Mår man bra vill man gärna se sin omgivning må bra också, så det handlar aldrig bara om en själv då den positiva energin kommer att spridas som en löpeld.

Leave a Comment