Må bra med holistisk livsstil

Dagens moderna befolkning blir allt mer stressad och lider i allt större utsträckning av ångest och depression. Enligt Dr Steven Ilardi, psykolog och forskare på Kansas Universitet, så är risken för amerikaner att drabbas av depressiva sjukdomar 10 gånger större idag än vad den var för 60 år sedan.

Världshälsoorganisationen menar att 450 miljoner människor runt om i världen är drabbade av mentala sjukdomar. Vidare tror man depression redan år 2030 kommer vara en av de vanligaste hälsotillstånden som kostar samhället pengar.holistic picture

Dagens samhälle skapar stress och depression

Så varför blir världens medborgare allt sjukare när det kommer till den mentala hälsan? Dr. Ilardi misstänker att dagens sjunkande mentala hälsa kan vara en biprodukt av hur samhället har utvecklats. Dagens människor lever i en högteknologisk värld där man ständigt förväntas vara uppkopplad och tillgänglig. Man sitter konstant med sina datorer och telefoner, omvärldens förväntningar är höga och sömnen minskar i takt med att stressen stiger.

Dr. Ilardi menar således att människor ständigt känner sig stressade, utan längre uppehåll, och att en depression är hjärnans respons på stressen.

Depressionsfria samhällen existerar

Dr. Ilardi har undersökt samhällen där depression inte existerar, t.ex. amerikanska Amishbefolkningen och Kalulibefolkningen på Papa Nya Guinea, och kommit fram till att de har vissa likheter. I hans banbrytande forskning Therapeutic Lifestyle Change project bad han kliniskt deprimerade deltagare att införa vissa livsstilsförändringar adapterade från dessa befolkningar.

Ändringarna innebar en ändring av kosten, daglig motion, mer sömn och dagsljus och att delta i social och meningsfull aktivitet. Deltagarna i denna undersökning demonstrerade minskad depression som resultat. De hade dessutom bättre resultat än de deltagare i en kontrollgrupp som istället medicinerades mot sin depression.

Alltså bör en mer närvarande och stressfri livsstil, lik den som fanns förr i tiden, kunna hjälpa mot depression.