Må bra med Yoga

Den viktiga balansen mellan en frisk och stark kropp och ett hälsosamt sinne och humör är målet i den mångtusenåriga tradition som kallas yoga. Ordet betyder ”samling” eller ”förening” på det antika indiska språket sanskrit, och syftar till den kombination av fysiska övningar, meditation, kost, sång, hygien och arbete som man i över 4000 år försökt att förena.

I Sverige finns det idag många olika platser där man kan utöva yoga; gym, yogaföreningar, kursgårdar och personliga tränare, och de flesta utövare sysslar mest med den fysiska aspekten av traditionen där man utför asanas, kroppsövningar i olika positioner med olika svårighetsgrad. För att uppnå den perfekta positionen krävs djup koncentration och kontroll över kroppen och därför tränas utövaren både i mental och fysisk styrka.

Yoga innebär också meditation och för nybörjare är det vanligt att man koncentrerar sig på ett tänt ljus medan man sänker sig i ett djupare medvetande. När man känner sig riktigt lugn blåser man sedan ut ljuset och fokuserar all sin uppmärksamhet på den brinnande låga som man fortfarande ser på näthinnan tills den försvinner helt. Ju vanare man blir desto mindre behöver man yttre faktorer för att sjunka in i det rätta medvetandetillståndet.

Ytterligare en del av yoga är att rena sig från gifter och olika smittoämnen. Detta gör man med regelbundna nässköljningar, tarmrensningar och fastor, liksom genom att försöka undvika stimulanser som tobak, alkohol, koffein och socker. Allt detta ger utövaren en känsla av lätthet och friskhet och bidrar till lugnare sömn och ett bättre allmäntillstånd.

Så vad uppnår man med dessa övningar? Svaret är framförallt ett själsligt lugn som gör det lättare att klara av vardagsstressen liksom en fysik som tillåter större uthållighet och ett bättre immunförsvar. I dessa hektiska dagar är det ibland svårt att inte stressa upp sig så yoga kan vara lösningen för de som lätt jagar upp sig eller som inte känner för hårdträning i gymmet.

Leave a Comment